Propunerile din Legea Educației sunt rezultatul celei mai ample consultări naționale din
domeniu și reprezintă fundația primei reforme autentice a sistemului educațional din
România. Peste 10.000 de specialiști au lucrat în ultimii ani pentru a crea un cadru menit să
ducă educația din România la un nou nivel – mai eficientă, mai accesibilă, mai flexibilă, mai
incluzivă, mai bine pliată pe cerințele pieței, dar și pe nevoile elevilor, studenților, ale
părinților și profesorilor. Iar România are nevoie ACUM de reforma sistemului de educație.
Există șansa de a reconstrui pe principii solide, sănătoase, în acord cu problemele și nevoile
celor direct implicați, în acord cu vremurile pe care le trăim, în acord cu nevoia României de a
avea generații de tineri bine pregătiți.
Potrivit propunerilor, Educația va primi 15% din bugetul general consolidat. Se va acorda o
atenție burselor sociale și de merit. Pe componenta socială, se vor crea programe speciale
pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar. Principiul este simplu: fiecare elev trebuie
să aibă asigurat dreptul la educație, indiferent din ce mediu provine. Urmărirea traseului și a
progresului unui elev vor fi mai ușor de făcut prin apariția portofoliului personal educațional.
Acesta va începe de la grupa mijlocie din grădiniță și va fi folosit pentru a se vedea orientarea
pe viitor a elevului, dar și care au fost problemele, provocările ori performanțele. La finalul
gimnaziului, consilierul școlar și dirigentele vor emite părinților o recomandare care va avea
în vedere opțiunile educaționale și profesionale ulterioare. Această recomandare va avea un
caracter orientativ (nu unul obligatoriu). Ea va fi întocmită prin consultarea profesorilor de la
clasă, a fișei matricole și a unei evaluări specifice.
Totodată, potrivit legii, profesorii vor avea un grad mai mare de autonomie în predare, pentru
că își cunosc cel mai bine elevii, aptitudinile și nevoile acestora. Viitoarele cadre didactice vor
da un examen la finalul stagiaturii și apoi vor putea susține concursul național pentru
titularizare. Există în proiectul de lege o îmbunătățire clară. Profesorul debutant va avea un
salariu egal cu cel mediu brut pe economie. Prin urmare, putem vorbi despre un salariu care se
poate apropia de 4. 000 RON. O atenție sporită va fi acordată Centrului Național pentru
Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică, ce va asigura continuarea formării profesorilor și
a creșterii calității în actul educației. Astfel, aptitudinile profesorilor vor putea fi actualizate cu
cerințele momentului.
O temă care a generat dezbateri este a titlurilor academice. În noua lege, plagiatul se
sancționează cu retragerea titlului de doctor și sunt prevăzute mecanisme mai eficiente pentru
identificarea abaterilor din doctorate. Iar regula generală este aceasta: etica și integritatea sunt
priorități. La capitolul verificarea doctoratelor, schimbarea majoră este următoarea: se va
înființa Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU), ca instanță supremă
academică pentru verdicte în materie de abatere de la etica acordării de titluri. Concret,
eventualele plagiate nu vor mai fi verificate de către CNADTCU, ci de către această comisie,
dar după universitatea care a acordat titlul de doctor.
După constatarea plagiatului de către Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare,
Ministerul va avea obligația să formuleze acțiune în instanță pentru anularea ordinului prin
care s-a acordat titlul de doctor. Explicația este una simplă: instituțiile de învățământ superior
au solicitat în repetate rânduri modificarea legislației în sensul asumării de către universități a

acordării titlurilor de doctor, în acord cu responsabilitatea universităților în formarea la nivel
de Licență/Master/Doctorat, precum și în acord cu practicile internaționale.
Legea Educației prevede și reducerea abandonului universitar prin instituirea unui program
naţional de prevenire: Programul Naţional de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU).
Va exista și programul ”A doua şansă”, dar și implicarea cadrelor didactice, astfel încât
studenții să nu abandoneze cursurile. Conform Ministerului Educaţiei, (PNRAU) ar urma să
beneficieze de o finanţare anuală de 200 de milioane de lei.
Dar nu putem vorbi despre reforma învățământului superior fără o reformă a funcțiilor din
acest domeniu. Astfel, potrivit noilor prevederi, mandatul de rector va fi de 5 ani, cu o limită
de mandate asumată de fiecare universitate. Principiul autonomiei universitare manifestat în
spiritul libertății academice trebuie să garanteze comunității universitare dreptul de a–și alege
rectorul. Nicio altă funcție de conducere aleasă din universități nu are o limită de mandate
prevăzută în lege. Nici președintele senatului universitar, nici prorectorii, nici decani, nici
prodecanii, nici directorii de departament, nici membrii senatului universitar nu au un număr
limitat de mandate.
Așadar, există suficiente modificări în proiectul propus, atât pentru mediul preuniversitar, cât
și pentru mediul universitar, care pot duce Educația din România la standarde foarte înalte!

 

Vocea Botosani

Articolul precedentExecuția bugetară pe primele 6 luni: Protejarea economiei și a cetățenilor
Articolul următorEtapa a 4-a din Superliga: Derby la Craiova, FC Botoșani joacă luni cu Farul