Sprijin pentru integrarea românilor pe piața muncii

Sprijin pentru integrarea românilor pe piața muncii

Sprijin pentru integrarea românilor pe piața muncii

Guvernul României condus de liberalul Nicolae Ionel Ciucă a lansat prin
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat 3 apeluri de proiecte în
valoare de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificării profesionale pentru
meserii de bază și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.
 Aceste măsuri vizează sprijinirea integrării pe piața muncii pentru
categoriile vulnerabile, printre care tineri, șomeri și persoane inactive
 Angajatorii care încadrează în muncă persoane defavorizate beneficiază de
o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de
muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni

Apelurile lansate sunt următoarele:
– apelul competitiv „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și
creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu
nevoile pieței muncii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, în valoare de 60 de milioane de
euro.
– apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de
muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din
mediul rural”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, în valoare de 50 de milioane de euro.
– apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor
de muncă”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, în valoare de 7
milioane de euro.

60 de milioane de euro pentru formare profesională în meserii de bază
În cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea
gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței
muncii”, se vor finanța programe de formare în meserii necesare angajatorilor ce
activează în unul din următoarele sectoare economice: turism și eco-turism, textile
și pielărie, lemn și mobilă, construcții, industrie auto și componente, procesarea
alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și
management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultură, pescuit și
acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii.
Proiectele se adresează unui grup țintă de aproximativ 6.000 de beneficiari, șomeri
și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-
64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.
Bugetul total al apelului este de 60 de milioane de euro, iar activitățile eligibile
sunt: servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii,
programe de formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă
de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor
monoparentale sau șomeri de lungă primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare persoană angajată din aceste categorii o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu
obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.
Cererile pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 începând de astăzi
până la de 20 octombrie 2022, ora 16.00. Detalii, aici: https://mfe.gov.ro/ghidul-
solicitantului-conditii-specifice-imbunatatirea-nivelului-de-competente-
profesionale-si-cresterea-gradului-de-ocupare-a-somerilor-si-persoanelor-inactive-
in-corelare-cu-nevoile-piete/

50 de milioane de euro pentru măsuri de ocupare pentru regiunile mai puțin
dezvoltate

Apelul de proiecte ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul
rural” vizează regiunile mai puțin dezvoltate și se adresează unui grup țintă care
cuprinde șomeri şi persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată,
lucrători vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus
de educație, cetățeni români aparținând minorității roma, persoanele din mediul
rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.
Bugetul total este de 50 milioane de euro, iar măsurile de ocupare finanțate includ
stimulente financiare (subvenții) pentru a crea noi locuri de muncă sau a le ocupa
pe cele existente cu persoane din grupurile vulnerabile, prime de mobilitate și de
activare pentru persoanele care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune.
Cererile pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 începând de astăzi
până la 30 septembrie 2022, ora 16.00. Detalii, aici: https://mfe.gov.ro/ghidul-
solicitantului-conditii-specifice-stimularea-mobilitatii-si-subventionarea-locurilor-
de-munca-pentru-someri-si-persoane-inactive-persoane-de-etnie-roma-persoane-
din-mediul-rural/

7 milioane de euro, sprijin pentru integrarea tinerilor pe piața muncii
Apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor
de muncă” se adresează tinerilor NEETs absolvenți ai unor instituţii de învăţământ,
cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Est, Nord-
Vest, Vest, înregistrați și profilați de către Serviciul Public de Ocupare, cu accent
pe tinerii NEET din mediul rural și cei aparținând minorității rome.
Sunt acordate subvenții angajatorilor care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, pe o perioadă de 12 luni,
în cuantumul de 2.250 lei, stabilit prin Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Bugetul total al apelului este de 7 milioane de euro, iar cererile pot fi depuse în
sistemul informatic MySMIS 2014 începând de astăzi până la 30 septembrie 2022,
ora 16.00. Detalii, aici: https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-
masuri-pentru-tinerii-neet-ii-subventionarea-locurilor-de-munca/

Articolul precedentExercițiu ISU Botoșani în raza localității Leorda
Articolul următorTânăr antreprenor din Botoșani, numit Subsecretar de Stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării