Înscrieri la Școala de Pompieri

După absolvire, subofițerii și maiștrii militari vor fi repartizați la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau structurile teritoriale.

300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, în sesiunea octombrie-decembrie 2022.

Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri din cele 275 în specialitatea subofițer de pompieri și protecție civilă.

Specializările pentru care vor candida tinerii interesați sunt: subofițer de pompieri și protecție civilă (275 de locuri) și subofițer administrativ (25 de locuri).

Cererea-tip de înscriere, declarația privind luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiții de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (pot fi descărcate de pe site-ul ISU Botoșani, secțiunea Resurse Umane), se completează de către candidat în mod lizibil și semnate, se transmit EXCLUSIV în format electronic (în format pdf), la adresa de e-mail: [email protected], până la data 4 noiembrie a.c., inclusiv sâmbăta și duminica.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești nu are sarcini de recrutare a candidaților.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 11 noiembrie 2022, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Probele de concurs pentru admiterea în unitatea de învățământ sunt proba de evaluare a performanței fizice și proba de evaluare a cunoștințelor și sunt evaluate cu note de la 5 la 10, respectiv „NEPROMOVAT” în cazul probei de evaluare a performanței fizice și de la 1 la 10, în cazul cazul probei de evaluare a cunoștințelor. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele menționate anterior.

Examinarea medicală se realizează în perioada 15 decembrie – 20 ianuarie 2023 conform planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Unitatea de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultatele finale se afișează pe site-ul oficial al școlii până pe data de 25 ianuarie 2023.

Mai multe informații privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele și probele de concurs, tematica și bibliografia pot fi accesate pe pagina de internet a Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești: http://www.scoaladepompieri.ro/admitere.htm.

Alte date și informații pot fi obținute și de la Serviciul Resurse Umane al ISU Botoșani, de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, telefon la 0231/508.129 sau 0231/508.128, sau accesând site-ul instituției: www.isubotosani.ro, secțiunea Resurse Umane.

Articolul precedentProgramele Rabla Local şi Casa Verde Fotovoltaice, prin primării
Articolul următorMeciuri decisive, azi și mâine, în etapa a 5-a a grupelor Ligii Campionilor!