ANFP: Tinerii au prioritate la recutarea pentru ocuparea funcțiilor publice prin concurs național

Recrutarea va cuprinde două etape: etapa de recrutare la nivel naţional, organizată de către ANFP şi etapa de selecţie, organizată de autorităţile şi instituţiile publice în structura cărora se regăsesc posturile vacante.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a anunţat că, începând cu acest an, modul de recrutare pe funcţia publică se va face prin concurs naţional, după modelul de recrutare aplicat în administraţiile publice la nivel european (EPSO), având prioritate tinerii.

„Avem nevoie de tineri în rândul funcţionarilor publici. Raportările ANFP privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici au evidenţiat o îmbătrânire a corpului funcţionarilor publici: vârsta medie a funcţionarilor publici a crescut relativ constant din 2012, când se situa la valoarea de 45 de ani, până la 48 de ani în 2021. Prin stabilirea unui procent de minimum 10% funcţii publice vacante pentru debutanţi, venim în întâmpinarea acestui decalaj. Scopul nostru este să atragem în administraţia publică tineri competenţi, al căror dinamism să contribuie la modernizarea şi creşterea performanţei administraţiei publice, de aceea, tinerii au prioritate”, a declarat preşedintele ANFP, Felix Cozma.

Recrutarea se va face prin intermediul unei noi platforme informatice de concurs, unde transparența este pusă pe primul plan.

„Concursurile pe funcţie publică vor fi mai transparente ca oricând. Aceste proiecte implementate sunt un prim semn că banii europeni au fost folosiţi în mod benefic”, a precizat preşedintele Felix Cozma.

Potrivit sursei, 155 de autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală au solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul prealabil şi obligatoriu pentru stabilirea unui procent de minimum 10% funcţii publice vacante de grad profesional debutant din totalul funcţiilor publice de execuţie vacante.

Noul model de recrutare în funcţia publică are la bază principiile competiţiei, transparenţei, competenţei şi egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale şi va conduce la un proces corect de recrutare, cu scopul de a profesionaliza funcţia publică şi, implicit, de a creşte performanţa serviciilor publice.

Recrutarea va cuprinde două etape, respectiv etapa de recrutare la nivel naţional (concursul naţional), organizată de către ANFP şi etapa de selecţie (concursul pe post), organizată de autorităţile şi instituţiile publice în structura cărora se regăsesc posturile vacante.

Concursul naţional va fi pilotat într-o primă etapă, în primul semestru al anului 2023, pentru categoriile de funcţii publice debutanţi şi înalţi funcţionari publici, iar lecţiile învăţate vor sprijini extinderea acestui model de recrutare la alte categorii de funcţii publice de stat şi teritoriale, cu excepţia celor care beneficiază de statuturi speciale în condiţiile legii, începând cu semestrul II 2023.

Articolul precedentBancul zilei – Gâscă proastă
Articolul următorFC Botoșani penalizată de FRF