Termen prelungit pentru depunere proiecte privind dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice

Ministerul Energiei anunță prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte pentru a obține finanțare pentru sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)! Noul termen este: 28 martie 2023, ora 18:00.
Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată modificările și completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin și cu condiția înregistrării la ONRC în România!
Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 258.700.000 euro!
Articolul precedentCAMPIONATUL DE FOTBAL-CUPA SATELOR 2023 organizat de Primăria Mihai Eminescu
Articolul următorJudețul Botoșani contribuie la PIB-ul României doar cu 1%