Protest național al consilierilor din Serviciile de Probațiune

Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probațiune anunță pichet de protest al consilierilor din serviciile de probațiune de la nivel național, în data de 27 aprilie 2023, în interval orar 11.30 – 14.00, în fața Ministerului Justiției, situat în str. Bulevardul Libertății, nr. 16, sector 5.
Activitatea în serviciile de probaţiune va fi afectată în acest interval orar, cu toate că aceste servicii au în supraveghere peste 100.000 de persoane care au comis infracţiuni, inclusiv persoane liberate condiționat din penitenciar (pentru infracţiuni dintre cele mai grave, precum omor, viol, trafic de persoane, trafic de droguri, constituire de grupuri infracţionale organizate etc.).
Observând că hotărârile judecătoreşti nu mai au in România, care se pretinde stat de drept, niciun efect, fiind încălcate, nesocotite în mod iresponsabil de cei în contradictoriu cu care au fost date, debitori care refuză să îşi execute obligaţiile ce le revin prin lege şi prin hotărâri judecătoreşti date în numele legii, luând act că în România drepturile salariale ale consilierilor de probaţiune, prevăzute de lege, recunoscute prin hotărâri judecătoreşti sunt invalidate prin ordine şi prin neemiterea acestora de către Ministerul Justiţiei.
Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune îi solicită prin acest protest Ministrului de Justiție să adopte o poziție corectă în raport cu personalul de probațiune și să emită actul administrativ (OMJ) pentru punere în plată a drepturilor salariale cuvenite, conform hotărârilor judecătorești şi a dispoziţiilor legale privind egalizarea în cadrul aceleeaşi categorii şi familii ocupaţionale.
Cu toate că ÎCCJ a emis astfel de acte administrative pentru celelalte categorii profesionale din justiţie, Ministerul Justiţiei, în calitate de angajator, refuză să procedeze în aceeaşi manieră, legală şi corectă.
Andreea FAUR,
Președinte SNCSP
Articolul precedentReparația planșeului care acoperă râul Dâmbovița, în Piața Unirii din București, asigurată prin Programul ”Anghel Saligny”
Articolul următorPerformanță în administrație pentru primarii din Botoșani