Sprijin financiar pentru femeile însărcinate

Femeile însărcinate din municipiul Botoșani ar urma să primească un voucher în cuantum de 2.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat cu scopul creșterii natalității și susținerii familiilor.

Fondurile necesare vor fi alocate de la bugetul local, prin bugetul Direcției de Asistență Socială Botoșani, în limita bugetului aprobat cu această destinație.

Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Botoșani, în Monitorul Oficial Local la punctul 3 secţiunea –  Informare asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, la sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr. 1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului (4 mai 2023), în zilele de luni până joi între orele 08.00-16.00, respectiv vineri, în intervalul orar 08.00-14.00.

După perioada de consultare publică, proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Municipal Botoșani.

Voucherele se vor acorda pe suport electronic sub forma cardurilor securizate care se vor distribui prin intermediul Direcției de Asistență Socială Botoșani.  

Cererile privind acordarea voucherului MATERNA BOTOȘANI se vor depune  la sediul Direcției Asistență Socială a Municipiului Botoșani, dar și în format electronic (prin completarea cererii tip al cărei model va fi disponibil atât la sediul Direcţiei de Asistență Socială Botoșani, cât şi pe site-urile Primăriei Botoșani şi al Direcţiei de Asistență Socială Botoșani – www.primariabt.ro; www.dasbotosani.ro), la adresa de e-mail comunicată pe site-ul Direcției Asistență Socială a Municipiului Botoșani.

Actele necesare sunt: 

  • cerere-tip 
  • copie după cartea de identitate a solicitantei
  • certificat fiscal emis de către Direcția Impozite și Taxe Locale  Botoșani prin care se atestă lipsa datoriilor la bugetul local
  • adeverință eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii sau copie a ecografiei de confirmare a sarcinii incipiente, după caz
  • la intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii sau o copie a ecografiei morfologiei de sarcină trimestrul II, după caz.

În urma analizării cererii, solicitantului i se va comunica dacă cererea este aprobată/respinsă sau necesită completări.

Solicitanții cu cereri aprobate primesc cardul însoțit de PIN-ul necesar pentru activare.

Alimentarea cardului se va face în două etape distincte, în funcție de anexarea la dosar a documentelor justificative, respectiv:

a) Prima etapă: 1.000 de lei de solicitant pentru sprijin în perioada prenatală după săptămâna a 10-a de sarcină;

b) Etapa a II-a: 1.000 de lei de solicitant pentru sprijin în perioada prenatală după săptămâna a 24-a de sarcină.

Fiecare gravidă beneficiază de câte 1.000 lei pentru etapa I și 1.000 lei pentru etapa II. În cazul sarcinilor gemelare, valoarea încărcată pe card nu se dublează.

În situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să se depună și documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, ultima chitanță.

Solicitantele care doresc să acceseze etapa I a Programului vor depune documentele necesare în perioada cuprinsă între a 10-a și a 23-a săptămână de sarcină.

Beneficiarele admise în etapa I vor transmite documentele pentru accesarea etapei a- II-a, în perioada cuprinsă între a 24-a și a 30-a săptămână de sarcină.

Articolul precedentAdministratorii și angajații teraselor, cluburilor și barurilor din Botoșani, instruiți cum să prevină consumul de droguri
Articolul următorLegile Educației au fost votate de Camera Deputaților și urmează să intre în dezbaterea Senatului.