Consilierii de probațiune – singura categorie de personal din Ministerul Justiției căreia i-a scăzut salariul în urma aplicării legii unice de salarizare din anul 2018

Situație fără precedent în Ministerul Justiției sau Ministerul Absurdului (1984, Orwell)
Consilierii de probațiune – singura categorie de personal din Ministerul Justiției căreia i-a scăzut salariul în urma aplicării legii unice de salarizare din anul 2018, consilieri cu studii superioare, care mereu trebuie să-și ceară drepturile garantate de lege prin proteste sau instanță, care lucrează în condiții insalubre, cu persoane cu grad mare de risc, dificultate și complexitate, fără pază, care ani de-a rândul au spălat WC-urile, inclusiv după infractori și au dat cu mopul, au derulat activități de secretariat, șoferie, IT etc., pentru că nu au avut angajat personal auxiliar, în ziua de salariu din data de 09.06.2023, s-au trezit fără bani în cont pentru că au îndrăznit să se revolte împotriva acestor nedreptăți prelungite, deși în toate zilele de grevă și alte forme de protest au muncit cel puțin câte 8 ore (fiind de notorietate că aceștia lucrează mereu peste program, chiar și nopțile, și în weekend-uri). Aceasta, după descurajări/intimidări repetate din partea Direcției Naționale de Probațiune (inclusiv prin intermediul unor angajați ai corpului de inspecție), legate de pretinsa ilegalitate a solicitărilor, de tăierea salariilor pe durata grevei şi de condiționarea promovării în grade profesionale.
Aceiași consilieri care au o contribuție majoră la sporirea siguranței comunității, la supravegherea și reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni (majori și minori), la individualizarea pedepselor (reprezentând, astfel, sprijinul judecătorilor în pronunțarea sentințelor penale), aducând economii semnificative la bugetul statului și asigurând scăderea majoră a ratei de recidivă a infractorilor (recidiva în Probațiune este de aproximativ 3%) sunt permanent oprimați pe toate planurile.
Și aceasta pentru că Probațiunea în România a fost împrumutată și implementată ca o reformă la justiție din țările civilizate, unde această instituție funcționează de veacuri, numai că, precum orice reformă căreia guvernanții nu-i înțeleg rostul și trebuie aplicată doar pentru că ”așa dă bine” la mecanismele europene, nu a fost niciodată susținută sub aspectul resurselor de personal și logistice de către decidenți, numiți adeseori pe criterii politice!
Astfel, pentru că, în cei 23 de ani de existență a instituției Probațiunii, s-au angajat doar 700 de consilieri în toată tara, la un număr de peste 100.000 de persoane sancționate penal cu care lucrează zi de zi, neluând în calcul restul atribuţiilor: evaluarea inculpaților minori și majori, asistarea și consilierea infractorilor, participarea la comisiile de liberare condiționată a deținuților în penitenciar etc., sunt nevoiţi să lucreze adeseori peste programul de muncă şi în weekend. Pentru comparație, în sistemul penitenciar sunt cca 10.000 de angajați la 20.000 de deținuți, adică un raport de 1:2, spre deosebire de Probațiune, unde raportul este de 1:143 (fiind consilieri care supraveghează simultan 300 de infractori). În plus, personalul din penitenciare beneficiază de pensie de serviciu, decontarea ratelor la locuințele cumpărate cu credit bancar, de salarii sporite – chiar în 08.06.2023 a fost emisă ordonanța de urgență cu nr. 54 pentru mărirea salariilor lor, deși consilierilor de probațiune mereu li se spune că nu li se pot corecta greșelile de calcul ale salarizării, darămite să li se mai opereze măriri! Suntem de acord cu recunoașterea drepturilor tuturor categoriilor profesionale, dar nu admitem încălcarea prelungită a drepturilor noastre!
Totodată, consilierii de probațiune nu beneficiază de un statut conform importanței și riscului muncii lor, actualul statut, Legea nr. 123/2006, fiind demult perimat și în dezacord cu noua legislație penală, care a sporit covârșitor atribuțiile și responsabilitățile acestora! Cu toate că, de mai mulți ani, se lucrează la o formă actualizată de statut, nici acum acesta nu a intrat în vigoare, iar prevederile propuse nu sunt aliniate drepturilor de care beneficiază personalul din altă instituție execuțional-penală (sistemul penitenciar) și nici măcar grefierii din instanțe (pesonal cu studii medii)! Un consilier de probațiune are chiar mai puține zile de concediu, comparativ cu șoferul sau secretara probațiunii, în pofida diferenței majore de riscuri și surmenaj intelectual!
O altă inechitate flagrantă este reprezentată de faptul că, deși consilierii de probațiune sunt singura categorie de personal din sistemul de justiție care a fost îndreptățită de lege și a obținut, prin sentinţe judecătoreşti, recunoașterea salarizării conform valorii sectoriale de referință VRS 605, tot personalul din sistemul de justiție a fost aliniat acestui coeficient, prin salarizare efectivă, mai puţin – singura categorie profesională cu acest drept – consilierii de probațiune. Conform VRS 605, personalul responsabil cu curățenia din instanțe va avea un salariu de 3800 lei, un conducător auto – cca 5000 lei, iar un grefier cu studii medii – de 8000 lei, consilierii de probațiune rămânând la același salariu de cca 3000 lei la debutant, mult mai puțin decât femeia de curățenie. În plus, alte categorii de personal pot derula activități suplimentare pentru sporirea veniturilor, în timp ce consilierii de probațiune au astfel de interdicții și incompatibilități: nu pot desfășura activități comerciale, în mod direct sau prin interpuși, nu pot fi administrator/asociat în societăți comerciale/civile/credit/asigurare etc. Mai mult, pe durata protestelor declanșate de consilierii de probațiune cu privire și la această nedreptate, angajatorul nu a căutat și nu a găsit soluții de remediere a problemei, considerând Ordinele președinților ÎCCJ, CSM și curților de apel prin care s-au acordat aceste drepturi ca fiind suprapuse peste puterea legislativa! Mai mult, o hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care se dispune fără echivoc că plata salariului pe bază de VRS 605 se face și în continuare pentru consilierii de probațiune este considerată de către Direcția Națională de Probațiune ca fiind neclară, că necesită lămuriri noi în instanță, adică proces, termene, amânări, tragere de timp – când, de fapt, nerespectarea hotărârilor judecătorești reprezintă o infracțiune, conform art. 287 Cod Penal.
Demn de menționat este că un consilier de probațiune debutant, cu studii superioare, angajat în urma unui concurs național riguros, de o dificultate sporită (în 5 etape eliminatorii: 1600 candidați pe 151 de posturi) are un salariu de 3003 lei, spre deosebire de personalul auxiliar, cu studii medii din instanță: femeie de serviciu – 3800, șofer – 5000, grefier – 8000 lei, cu atribuții ce nu presupun risc, nu lucrează/nu intră în contact direct, fără nicio protecție, cu persoane condamnate penal/eliberate din penitenciar, violente, cu probleme psihice, de consum de alcool/droguri) – așa cum lucrează consilierii de probațiune!
Cu toate acestea, personalul inclusiv șoferul și secretara probațiunii beneficiază de sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare și periculoase, în timp ce consilierii de probațiune nu beneficiază de acest tip de spor!
Mai mult, alături de personalul menționat (șofer, secretară în probațiune), angajații Direcției Naționale de Probațiune, care își desfășoară activitatea în sediul Ministerului Justiției, beneficiază de același tip de spor, iar în plus, unele categorii de personal din cadrul acestei direcții beneficiază și de spor de penitenciar, deși nu au nicio activitate în penitenciar, spre deosebire de consilierii de probațiune care, din nou, nu beneficiază nici de acest tip de spor, deși au atribuții și activități profesionale directe în penitenciar (participarea la comisii de liberare condiționată a deținuților, evaluarea inculpaților pentru toate tipurile de infracțiuni: omor, viol, trafic de persoane/droguri, derularea de programe de reintegrare socială).
Totodată, contrar opiniei publice despre salarizarea personalului din sistemul de justiție, se evidențiază faptul că de salarii consistente beneficiază personalul asimilat magistraților din cadrul Direcției Naționale de Probațiune, în fapt consilieri juridici cu puține responsabilități, (încadrat cu salariu de 30.000 de lei), cu sporuri de 36%, deși consilierilor de probațiune li s-a comunicat că tot personalul din probațiune este plafonat conform legii la un spor maxim de 30% (un consilier având salariul efectiv între 3000 şi 5000 lei, cu tot cu sporuri, cu vechime în muncă/probațiune). Precizăm, de asemenea, că însuși actualul director al Direcției Naționale de Probațiune personal asimilat magistraților (cu un salariu de 33.349 lei) s-a opus și se opune vehement în instanță în toate procesele deschise de consilierii de probațiune, pentru repararea inechităților salariale, deși este conștient că avem legea de partea noastră și deși constată că pierde proces cu proces, pentru acesta devenind deja o luptă personală să nu acorde drepturile salariale cuvenite.
Urmare a acestei INJUSTIȚII ÎN JUSTIȚIE, consilierii de probațiune din mai multe servicii au inițiat un Manifest pentru plata urgentă și integrală a salariului, înaintat atât Ministerului Justiției, cât și Direcției coordonatoare.
Ne adresăm pentru susținere opiniei publice, magistraților și tuturor factorilor decidenți, atașând documentele doveditoare la care facem referire, cu precizarea sursei – informaţii de interes public:
Site-ul Ministerului Justiției, Direcția Națională de Probațiune – Secțiunea “Situația drepturilor salariale şi alte beneficii”, precum și anexat:
 Fluturașul unui consilier de probațiune cu salariul neplătit
 Fluturașul de salariu al unui consilier de probațiune debutant
 Situația funcțiilor și a veniturilor salariale ale DNP
 Manifest consilieri de probațiune
Andreea FAUR,
Președinte Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP )
Articolul precedentLa pas prin municipiu…Astăzi…strada Gheorghe Filipescu
Articolul următorFestivalul-Concurs Internațional de Muzică Populară ”Mugurelul” ediția a XXVII a