Despăgubiri pentru fermieri direct de la gestionarii fondurilor de vânătoare

Actul normativ prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, atunci când aceștia nu-și îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor.

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în ultima ședință, HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

Actul normativ aprobat prevede o procedură mai operativă de constatare și de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice și autovehiculelor, precum și o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

„Prin HG-ul aprobat reglementăm, cât mai echitabil, drepturile şi obligaţiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice și autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare”, a declarat Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Hotărârea Guvernului prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, atunci când aceștia nu-și îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor și de către stat, prin structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrală care răspunde de vânătoare și cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului (în prezent, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), în condițiile prevăzute de Legea nr. 407/2006.

Potrivit prevederilor Legii nr. 407/2006, în situaţiile în care gestionarul şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz şi a efectuat 3 acţiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

„În cazul atacurilor soldate cu rănirea sau decesul persoanelor fizice, acest act normativ prevede ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, MMAP aprobă, prin ordin de ministru, modalitatea de acordare a despăgubirilor. Astfel, se vor acorda victimei despăgubiri care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, dar și veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă de la momentul producerii incidentului, daune morale, precum și sume compensatorii pentru familia decedatului, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la vârsta pensionării”, a subliniat ministrul Barna Tanczos.

Legea nr. 407/2006 mai prevede printre altele, despăgubiri pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă și pentru pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

Totodată, HG-ul prevede o procedură de constatare și stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, precum și pentru cazul atacurilor soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice.

Articolul precedentFacilități fiscale pentru IT-iștii din sectorul public
Articolul următorDe Bobotează: ”Apa aceasta să se sfințească cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh”