Burse pentru elevii cu performanțe școlare din medii defavorizate de la Academia Română

Acordarea de burse pentru elevii studioși face parte din Programul intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii“, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit.

Zece elevi care trăiesc în medii defavorizate și au rezultate școlare excepționale au șansă să primească burse în valoare de 1.000 de lei lunar din partea Academiei Române, în anul scolar 2023-2024.

Acordarea de burse pentru elevii studioși face parte din Programul intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii“, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit, anunță instituția, într-un comunicat.

În urma primului apel lansat de Academia Română, 8 elevi și 2 studenți primesc astfel de burse în anul scolar 2022-2023. În anul scolar 2023-2024 vor fi acordate 10 burse în valoare de 1.000 de lei lunar.

Academia Română dorește să identifice elevii supradotați, cu rezultate de excepție, care au nevoie de sprijin financiar pentru continuarea studiilor la nivel de excelență.

Criteriile de selecție sunt:

– rezultatele performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale și internaționale;

– rezultatele școlare excelente (media anuală cel puțin 9,50);

– venitul per membru al familiei sub nivelul mediu național;

– intervalul de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a.

Elevii care îndeplinesc toate criteriile sunt rugați să transmită dosarele de candidatura astfel:

– electronic, la adresa [email protected] sau georgeta.stâ[email protected].

– sau prin posta, la adresa: Academia Română – Direcția Cancelarie, Programul „Academia Română în dialog cu tinerii“, Calea Victoriei, nr. 125, București, sector 1, cod 010071.

Dosarele de candidatura vor fi transmise până cel târziu la data de 15 martie 2023 și trebuie să cuprindă:

– o scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;

– copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, naționale și/sau internaționale;

– un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani, emis de unitatea școlară;

– o declarație pe proprie răspundere din partea susținătorului legal, care să ateste situația materială.

Elevii selectați pentru bursele școlare 2023-2024 vor avea oportunitatea de a participa și la școala de vară (https://acad.ro/instituția/scoală/editia_2.html) organizată de Academia Română la Centrul Cultural și de Dezvoltare Durabilă „Țara Hațegului-Retezat“, cu durata de o săptămână, unde se vor întâlni cu membri ai Academiei Române și vor lua parte la diverse excursii tematice.

Image by Markus Spiske from Pixabay

Articolul precedentBancul zilei – Televizorul color
Articolul următorRecord la investiții în economie în anul 2022