Cărțile de identitate electronice pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a populației

Carte identitate

Pentru fiecare cetățean va exista într-un sistem digital o mapă cu documentele prezentate în original, imaginea facială și semnătura acestuia.

Termenul limită de valabilitate a vechilor buletine este 3 august 2031, când toți românii ar trebui să dețină noile tipuri de buletine, dar cele eliberate până la 31 decembrie 2023 vor permite, până la expirare, călătoria în statele Uniunii Europene.

Pentru fiecare cetățean va exista, într-un sistem digital, o mapă cu documentele prezentate în original, imaginea facială și semnătura acestuia. Datele solicitantului actului de identitate sau dovezii de reședință vor fi preluate din sisteme informatice administrate de instituțiile statului sau, după caz, din documentele prezentate în original care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române a domiciliului sau reședinței, în vederea constituirii sau actualizării mapei electronice. Mapa electronică va conține o structură predefinită de dosare, incluzând documentele scanate prezentate, în original, de cetățean, imaginea facială și semnătura acestuia.

O modificare importantă este că de la data realizării condițiilor tehnice necesare, cetățenii români vor putea solicita eliberarea actului de identitate oricărui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, nu doar la cel de reședință. Acesta lucru s-ar putea întâmpla chiar până la finalul anului 2023, până când trebuie eliminată treptat obligația cetățenilor români de a mai prezenta certificatele de stare civilă și, după caz, documentele care atestă existența unui imobil, la momentul depunerii cererii pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

O altă modificare vizează suportarea de către stat a costului eliberării noilor cărți electronice de identitate, din fondurile alocate în acest scop prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În acest moment, costul eliberării unei cărți electronice de identitate, în proiectul pilot din județul Cluj este de 67 de lei.

O schimbare importantă vizează informațiile care apar pe noile cărți electronice de identitate. Locul nașterii va fi menționat doar în format electronic, stocat pe cipul cărții electronice de identitate, fără a mai fi tipărit nici pe noile cărți de identitate simple. Și adresa de domiciliu va rămâne inscripționată pe cărțile de identitate simple, dar nu va mai fi inscripționată și pe verso-ul cărții electronice de identitate, ca în prezent. Adresa de domiciliu și respectiv de reședință vor fi de asemenea stocate pe cip-ul cărții electronice de identitate. Înscrierea adresei de domiciliu doar în suportul electronic al cărții electronice de identitate are ca scop eliminarea obligației preschimbării buletinului atunci când se schimbă domiciliul. Procedura preschimbării domiciliului va fi realizată exclusiv în mediul digital.

Deși în trecut autoritățile avertizau că nu se va mai putea călătorii cu vechile buletine în UE, modificările propuse acum prevăd că buletinele emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie.

Articolul precedentO nouă finanțare pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023
Articolul următor2 februarie – Întâmpinarea Domnului- hramul Bisericii Rosetti Botoșani