Servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat pot beneficia de asistență medicală primară în cabinetele medicilor de familie dar în anumite condiții.

Legea sănătății a suferit mai multe modificări importante în 2022, una dintre ele permițând acum persoanelor neasigurate să beneficieze de asistență medicală în cabinetele medicilor de familie. Pentru a putea primi aceste servicii, cei ce nu sunt asigurați trebuie să se înscrie pe lista unui medic de familie, iar cei care sunt deja pe o astfel de listă, să se reînscrie sau să se treacă pe lista altui medic.

Anul trecut, prin OG 37/2022, pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, prevăzut de Legea nr. 95/2006, a fost completat cu servicii medicale în asistența medicală primară acordate de medicii de familie.

Măsura deja se aplică de la 1 ianuarie 2023, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru acest an.

Pentru a putea beneficia de serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, persoanele neasigurate trebuie să se înscrie pe lista unui medic de familie.

În schimb, cei neasigurați ce apar deja pe lista unui medic de familie trebuie să se reînscrie pe lista aceluiași medic de familie sau să se înscrie pe cea a unui alt medic.

De principiu, cei care nu fac dovada calității de asigurat înscriși pe lista unui medic de familie pot să își schimbe medicul de familie ales numai după ce au trecut cel puțin șase luni de la data înscrierii pe lista acestuia.

După cum apare în HG 696/2021, pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară, de care beneficiază acum cei neasigurați, conține următoarele tipuri de servicii medicale:

– servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală: asistență medicală de urgență – anamneză, examen clinic și tratament – se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie;

– consultații în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cronice;

– consultații periodice pentru îngrijirea generală a persoanelor cu boli cronice – se realizează pe bază de programare pentru: supravegherea evoluției bolii, continuitatea terapiei, screeningul complicațiilor, educația privind autoîngrijirea;

– consultații de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, astm bronșic, boală cronică respiratorie obstructivă și boală cronică de rinichi;

– consultații preventive – sunt consultații periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani, privind: creșterea și dezvoltarea, starea de nutriție și practicile nutriționale, depistarea și intervenția în consecință pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex;

– consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei: depistarea sarcinii, luarea în evidență a gravidei, supravegherea sarcinii și urmărirea lăuzei. Consultațiile pentru urmărirea lăuzei la externarea din maternitate și la patru săptămâni de la naștere se acordă la domiciliu;

– consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală – fără semne de boală;

– supraveghere – evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației, depistare de boli cu potențial endemoepidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienico-sanitare specifice, după caz;

– consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială: consilierea femeii privind planificarea familială și indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;

– se acordă consultații la domiciliu pentru persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultațiile la domiciliu;

– consultațiile la domiciliu se acordă persoanelor nedeplasabile din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, persoanelor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase și lăuzelor;

– este considerată consultație la domiciliu inclusiv consultația/ examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului;

– diagnostice și terapeutice se pot acorda exclusiv persoanelor înscrise pe lista proprie, la cabinet, la domiciliul persoanei sau la locul solicitării, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, după caz;

– diagnostice și terapeutice aceste servicii sunt acordate de către medicul de familie conform curriculei de pregătire a medicului;

– activități de suport – sunt reprezentate de următoarele documente medicale, ca urmare a unui act medical propriu: eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competență, necesare pentru evaluarea și reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap/ eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului;

– de administrare de medicamente – administrarea schemei de tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat – se acordă persoanelor de pe lista proprie a medicului de familie.

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale vor trebui să suporte integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie, precum și costurile altor activități de suport, altele decât eliberarea documentelor medicale pentru evaluarea și reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap sau a certificatului de deces.

În plus, persoanele neasigurate beneficiază de aceleași servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B sau C și/ sau HIV, beneficiind ulterior de acces la terapiile specifice.

Articolul precedentBancul zilei – La bordel
Articolul următorReguli noi pentru proprietarii cu mai multe persoane în același spațiu locativ