Factura la gazele naturale vor putea fi plătite în rate și vor avea un alt model

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial, modificarea și completarea regulamentului privind furnizarea gazelor naturale clienților finali, astfel încât să fie posibilă eșalonarea la plată a facturilor și soluționarea plângerilor legate de facturi fără să fie necesară achitarea prealabilă a sumelor datorate. Totodată, este vizată și transparența furnizorilor privind costurile incluse în factură. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu 1 aprilie.

Una dintre cele mai importante prevederi conținute de noul ordin este posibilitatea de eșalonare la plată a facturilor, la cererea clientului final aflat în stare de vulnerabilitate, urmată de cea a posibilității denunțării contractului unilateral de către client.

Orice client final al serviciilor de furnizare de gaze naturale, care se încadrează în categoria clienților vulnerabili (pensionari, beneficiari de ajutoare sociale sau indemnizații de handicap etc.), poate, la cerere, să beneficieze de cel puțin trei luni eșalonare la plata sumelor datorate.

De asemenea, dacă factura a întârziat (astfel încât să rezulte o perioadă de facturare a consumului de gaze mai mare decât perioada de timp care este trecută în contractul cu furnizorul), la cerere, furnizorul este obligat să permită eșalonarea la plată a sumei pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

De asemenea, printre modificările semnificative sunt:

– corelarea aplicației digitale POSF (platformă online de schimbare a furnizorului) cu sistemul de furnizare de gaze naturale – această platformă fiind destinată schimbării online de către clientul final a furnizorului de energie;

– o mai mare transparență în ceea ce privește informarea consumatorului prin intermediul facturii;

– schimbarea procedurii de soluționare a plângerilor clienților referitoare la sumele înscrise în facturi.

Platforma online POSF a fost dezvoltată de ANRE pentru o mai largă comunicare între clienții finali și piața furnizorilor de energie electrică și gaze naturale și este destinată, de asemenea, schimbării rapide de către clientul final a furnizorilor de gaze naturale și electricitate sau a comparării prețurilor utilizate de diferiți furnizori.

În cazul în care îți dorești să îți schimbi furnizorul de gaze naturale trebuie să știi că vei putea să faci acest lucru fără drumuri inutile și fără stat la coadă. Așadar, după ce platforma POSF va deveni pe deplin funcțională, vei avea ocazia să îți schimbi mult mai simplu furnizorul.

În cazul în care nu mai ești mulțumit de furnizorul tău de gaze naturale, vei putea să îl schimbi online. Chiar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinești au devenit avantajoase pentru clientul final. De exemplu, de acum înainte vei putea denunța unilateral contractul tău, fără a mai fi nevoie să negociezi cu furnizorul, însă, ai grijă, atât denunțarea, cât și schimbarea unilaterală a furnizorului se va face în limitele prevederilor din contractul pe care l-ai semnat.

Potrivit noilor reglementări în ceea ce privește furnizarea de gaze naturale, factura va avea o nouă formă și, în interesul superior al consumatorului, pentru o mai mare transparență informațională, aceasta va cuprinde, pe lângă datele care deja apăreau (detalii referitoare la identificarea furnizorului și clientului final, cod client, suma totală de plată etc.), și alte diferite tipuri de costuri incluse în suma de achitat, precum:

– consumul de gaze naturale facturat exprimat în kWh sau MWh;

– preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

– termenul scadent de plată;

– obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul;

– dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul;

– denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale acestora;

– cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare;

– valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;

– cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat;

– modalitatea de conversie a cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în kWh/MWh;

– prețul gazelor naturale și tipul acestuia (fix/variabil);

– componentele incluse în preţul final facturat pentru furnizarea gazelor naturale, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

– valoarea unitară a TVA, a accizei și a altor impozite, comisioane, taxe şi contribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, după caz.

Consumatorul nu va mai fi obligat să plătească factura pentru care a depus o reclamație sau plângere. În cazul în care, după soluționarea reclamației, se dovedește că factura nu era corectă, se va emite una nouă, care să reflecte consumul real al clientului de gaze naturale. Dacă factura problematică s-a achitat deja, clientul va primi banii înapoi și i se va emite o nouă factură.

În cazul în care, însă, se dovedește că plângerea consumatorului este neîntemeiată, plata facturii emise va trebui făcută în termen de cinci zile.

Articolul precedentRCA să fie mutat de pe mașină pe CNP!
Articolul următorTaxele și impozitele din municipiul Botoșani vor crește în 2024 cu 13,8%